×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 587

TurkkadFaaliyetler

TurkkadFaaliyetler (8)

07 Nov 2014

İlk kadın Felsecimiz Semiha CEMAL

09 May 2014

Fetih Cemiyeti ve Kubbealtı Vakfı kurucusu Yük.Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi'nin vefatının 30.yılı münasebetiyle 27 Nisan 2014 Pazar günü  Sn.Güner TOPUZ 

derneğimizde bir konuşma yapmıştır.

.

09 May 2014

Fetih Cemiyeti ve Kubbealtı Vakfı kurucusu Yük.Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi'nin vefatının 30.yılı münasebetiyle 27 Nisan 2014 Pazar günü  Sn.Güner TOPUZ 

derneğimizde bir konuşma yapmıştır.

.

Gülbin ÖZTÜRK  "Bahara Merhaba" Suluboya Resim Sergisi

Sâmiha AYVERDİ Makale Yarışması - Sürenin Uzatılması Hakkında

Sâmiha Ayverdi baba tarafından ceddi Ramazanoğullarına anne tarafından ise Kânunî’nin Budin seferinde şehit olan Gül Baba’ya kadar uzanır.

1905 Kasımında bir kadir gecesi İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelen Sâmiha Ayverdi köklü bir aile geleneğine sahiptir. Resmî tahsiline ilâveten, yetişmesinde bu gelenek ve göreneğin büyük payı vardır.

Ayrıca, küçük yaşlarından itibaren dinlediği selâmlık sohbetlerini, okuduğu kitapları ve daha sonra yaşadığı devirleri, (küçük yaşlarını dikkate alırsak 2.Abdülhamit,  2. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet) çok kuvvetli olan hafızasına nakşetmiştir.

İyi derecede Fransızca öğrenmiş, Doğu ve Batı klâsiklerini tanımış tarih, tasavvuf ve edebiyat konularında kendini yetiştirmiş fakat küçük yaşından beri özellikle edebî eserlerde durmuştur.

İlk eseri 1938 yılında vermiş, sayıları şu anda 42 olan kitaplarının 33 tanesi  hayattayken, diğerleri ise daha sonra yayınlamış ve yayınlanmaktadır.

“Kolay mı yazarsınız” diye soran bir gazeteciye verdiği cevapta, nasıl yazdığını “Düşünmek ihtiyacı en büyük zevkimdir. Hiçbir şeyin tam tesiri altında kalmadım. Ancak okuduklarım şahsî bir terkip halinde uzun  bir fabrikasyondan sonra benden dışarı fırladı” diye özetlemiştir. (O da Bana Kalsın –sf.16)

Ancak, Sâmiha Hanımefendi, sadece kendi fikir ve yazı dünyası içinde kalmaz. Aynı zamanda bir aksiyon insanıdır. Derneğimizin de fikir mîmarı ve isim annesidir.

Kültürümüzde, kadının eş olarak, anne olarak aile ve toplum hayatındaki önemini her vesile ile dile getirmiş, bu konuda da organize olmak gerektiği hususunu vurgulamıştır.

İşte bu sebeple, Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) olarak vefatının 21. Yılı münasebetiyle, O’nun fikirlerini anlatmak,  tanıtmak ve yaşatmak gayesiyle 17-30 yaş arası gençlere yönelik ödüllü bir makale yarışması düzenlemeye karar verdik.

DERNEĞİN TARİHÇESİ:

Türk Kadınları Kültür Derneği(TÜRKKAD), 6 Mayıs 1966 yılında "Türk Ev Kadınları Derneği" adıyla kurulmuş, 1971 yılında bu isim"Türk Kadınları Kültür Derneği" olarak değiştirilmiştir. Türk Kadınları Kültür Derneği 10 Kasım 1970 tarih ve 7/1552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu yararına çalışan dernekler" arasına alınmıştır. TÜRKKAD’ın İstanbul, Kütahya, Isparta, Konya, Manisa, Gaziantep ve Adana şubeleri bulunmaktadır.

Gayemiz; Millî değerlerimizden beslenmeyen nesillerin kaybedileceği düşüncesiyle kültürümüzün tarihimizin dilimizin ve kıymet hükümlerimizin yaşatılması,  hanımlarımız ile gençlerimize aktarılması, onların fikrî ve manevî gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Derneğimiz kurulduğu tarihten bu yana insanlara ve cemiyete hiçbir karşılık beklemeden faydalı olma anlayışı ile seviyeli, özenilen, güvenilen, siyasî faâliyetlerden uzak, itibarlı, bir hizmet kapısı olmuştur.

Bu konulardan herhangi biri seçilebilir. Makale yarışmamıza ilgi göstereceğiniz ve gençlerimizinde ilgi duyacağı ümidiyle başarılarınızın devamını diliyoruz.

Saygılarımızla.

EMİNE BAĞLI

TÜRKKAD GENEL BAŞKANI

26 Mar 2014

Son devir kültür ve edebiyâtımızın temel isimlerinden olan Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 Ramazanı'nın Kadir Gecesi'nde, Şehzâdebaşı semtinde doğar. Annesi Meliha Hanım, babası Piyâde Kaymakamı (Yarbay) İsmâil Hakkı Bey'dir. Kendisi gibi Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuş olan sanat târihçisi ağabeyi Ekrem Hakkı Ayverdi'den sonra âilenin ikinci ve son çocuğu olarak dünyâya gelir. 1921 yılında Süleymâniye İnas Nümûne Mektebi'ni bitirdikten sonra tahsîline husûsî olarak devam eder. Mükemmel Fransızca öğrenerek târih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendisini yetiştirir. Fakat onun hayâtında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Ken'an Rifâî'dir. Çok sayıda eser veren bir yazardır. 1970 senesinde ağabeyi Yüksek Mühendis Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbealtı Cemiyeti'nin kurulmasını sağlar.

Tüm Kitaplara buradan ulaşabilirsiniz...

23 Mart 2014 Pazar Saat 15:00 da Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Sâmiha AYVERDİ'nin Vefatının 21. yılında bir Konferans düzenleyecek.

02 Jun 2013

TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (TÜRKKAD) SÂMİHA AYVERDİ MAKÂLE YARIŞMASI

BAŞVURU ŞARTLARI:

TÜRKKAD Genel Merkezinin düzenlemiş olduğu Sâmiha AYVERDİ ödüllü makale yarışması;

1) 17-30 yaş arası (1997 -1984 yıllarında doğmuş) en az lise mezunu, önlisans –lisans düzeylerinin herhangi birinde öğrenim görmüş  veya görmekte olan, lisansüstü düzeyde akademik çalışma yapmış  veya yapmakta olan, herkese açıktır.

2) Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce başka bir yarışmada ödül kazanmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayım haklarının verilmemiş olması gereklidir. Bu şarta uymayan makâleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Katılımcılar yukarıda belirtilen konulardan herhangi birini seçerek yarışmaya iştirak edebilirler.

4) Yarışmaya katılan makâlelerin kitap, dergi, internet gibi ortamlarda yayımlanma hakkı TÜRKKAD’a aittir.

5) Değerlendirme, TÜRKKAD’ın belirlediği aşağıdaki komisyon tarafından yapılacaktır.

6) Makalelerde geçerli olan dil Türkçe’dir.

7) Makâlede bir zümre, sınıf ya da kişinin menfaâtleri ön plana çıkartılamaz; bu konuda reklâm veya propaganda yapılamaz.

8) Makâlede anlatılan konu ve yer alan görüşler yazarın sorumluluğundadır.

9) Yarışmada ödüle lâyık görülen makâle, bu yarışmadan önce veya bu yarışma ile eş zamanlı olarak düzenlenmiş başka bir yarışmada derece almış ise, ödül iptal edilir ve eğer verilmiş ise, ödülün derhal iadesi gerekir. İptal durumu, diğer ödül almış veya almamış yarışmacılar bakımından hiçbir şekilde talep hakkı doğurmaz.

Yarışma Konuları:

1 - Sâmiha Ayverdi’de Millî romantizm*

a) San’atta (Mîmarî ve Musıkîde)

b) Dilde

c) Edebiyatta

d) Romanlarında

2 - Sâmiha Ayverdi’nin Türk fikir ve kültür hayatındaki yeri ve önemi

3 - Sâmiha Ayverdi’nin Türk aydınlarına bakışı

Bu konulardan herhangi biri seçilebilir.

*Yazarımıza göre Millî Romantizm, Türk Milletine ait bütün güzellikleri, değer ve hasletleri bir aşk ve şevk halinde tâ yüreğinde hissetmek, fikir milliyetçiliğinde kalmayıp gönül milliyetçisi olmak ve nesilleri bu heyecanla yetiştirmektir.

Nihat Sami Banarlı da şöyle tarif ediyor: “Romantizm milletlerin dilde, edebiyatta, kültür ve san’atta kendilerini bulmaları, kendilerine gelmeleridir.”

“Milli Romantizmin idraki, her gün yanıbaşından körcesine geçilen bütün san’at eserlerinin, millî ve tarihî zaferlerin ve faziletlerin bir gün bütün ihtişâmı ile farkına varmaktır.”

ŞEKİL ŞARTLARI:

Yarışmaya gönderilecek makâlenin;

Sayfa Sayısı; En fazla 12 sayfa olmalı

Sayfa Boyutu; A4 kâğıt boyutunda olmalı

Sayfa yapısı; Üst:2,5 cm Alt:2,5 cm Sol:2 cm Sağ:2 cm olmalı

Metin şekli: Sağa ve sola dayalı “Times New Roman” 12 punto, tek aralık olmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Makale başlığı; Makale metninin muhtevasını yansıtmalı ve 60 harfi geçmemeli, “Tımes News Roman” yazı karakterinde 20 punto ile koyu renkli (bold) olmalıdır.

Yazar adı; sayfanın üst sınırından 10 cm aşağıda, Yazar adının ve soyadının ilk harfi büyük harf ”Tımes New Roman” 12 punto koyu renkli (bold) yazılmalıdır.

Kaynaklar; Metnin sonunda yer alacak olan kaynaklar bölümünde yazarların soyadına göre A’dan Z’ye  doğru alfabetik dizin yapılmalıdır. Kaynaklar, “Times New Roman” 11 punto ile yazılmalıdır

Dipnotlar ise sayfa altında “Times New Roman” 10 punto ve 1 satır aralığı ile iki yana yaslanmış şekilde yer almalıdır.

Özgeçmiş; Makâle ile birlikte teslim edilecek başvuru formunda, yazarın adı, ünvanı, açık adresi telefon numaraları (tlf no) ve elektronik posta (e-mail) adreslerine ilişkin bilgilerin yer aldığı özgeçmiş eklenmelidir.

Teslim şekli; Makaleler Posta yahut eloktornik posta(e-mail) yoluyla gönderilebilir.

Posta yoluyla gönderilecek dosyalar bir adet CD ortamında çoğaltılarak  postaya verilmeli veya teslim edilmelidir.

Rumuz; Nüshanın ilk sayfasında makâlenin başlığı ve yazarının rumuzu yer almalıdır.

Yarışmaya katılan herkes bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Turgut ALSIRT - Emekli Tıp Doktoru

Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ  -  Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ - Aydın Üniv. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zekeriya BAŞKAL - İpek Üniv. Öğretim Üyesi

Aysel YÜKSEL - Sâmiha Ayverdi Enstitüsü Müdürü

ÖDÜLLER

Birinciye    : 2.000 TL

İkinciye    : 1.500 TL

Üçüncüye : 1.000 TL

Mansiyon :    500 TL

Mansiyon  :    500 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Makâlelerin son teslim tarihi: 31 Aralık 2014

Sonuçların açıklanma tarihi:  1 Mart 2015

Ödül Töreni: 22 Mart 2015

BAŞVURU ADRESLERİ

Katılımcılar başvuru formunu ve özgeçmiş formunu ayrı bir zarfta, üstünde rumuzu yazılı bir şekilde makâle dosyasına eklemelidirler. Elektronik posta yoluyla gönderecek olanlar ise ayrı bir word dosyası şeklinde ekleyeceklerdir.

elektronikposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine (makaleler gönderilecek)

elektronikposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bize ulaşabilirsiniz

Web: www.turkkad.com

Posta Adresi: Fevzi Çakmak 1 sokak 17/2 Demirtepe Kızılay – Ankara

Telefon: 0312 229 94 55   Faks: 0312 230 08 36

Koordinasyon sorumlusu: İnci PALSAY   (Tel: 541 635 38 89)

 Elçin ÖDEMİŞ  (Tel: 544 241 89 75)